หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 26/9/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 26/9/2559

** Kerry Express
1. คุณ สิมาทิพย์ SMHK000013175
2. คุณ วิชุดา SMHK000013176
3. คุณ สกล SMHK000013178
4. คุณ จิรภัทร์ SMHK000013179
5. คุณ ทินภัทร SMHK000013181
6. คุณ อนุช SMHK000013182
7. คุณ กฤติยา SMHK000013183
8. คุณ สดาภา SMHK000013185
9. คุณ ภู่พันธ์ SMHK000013186

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/

** ไปรษณีย์ไทย
1. คุณ มุนินทร์ RJ112279996TH
2. คุณ อรุณรัตน์ RJ112280005TH
3. คุณ จันแก้ว EQ001370016TH
4. คุณ รัชฎาพร EQ001370020TH
5. คุณ ขวัญจิรา EQ001370033TH

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952