หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 20/8/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 20/8/2559

** ไปรษณีย์ไทย
1. คุณ ชูพงศ์ RJ734380735TH
2. คุณ สุภารัตน์ RJ734380749TH
3. คุณ ปาลิดา RJ734380752TH

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

** Kerry Express
1. คุณ อุมาพร SMHK000007239
2. คุณ บี SMHK000007240
3. คุณ ภัคธีมา SMHK000007242
4. คุณ ชุติกาญจ์ SMHK000007241
5. คุณ สุปรีดา SMHK000007243
ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/
--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952