หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 24/10/2561

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 24/10/2561

** Kerry Express
1. RPSKZ00001035 คุณ กนต์รพี
2. RPSKZ00001036 คุณ รชนิศ
3. RPSKZ00001037 คุณ อัยรินทร์
4. RPSKZ00001038 คุณ อัญชลีพร
5. RPSKZ00001039 คุณ อิทธิยา
6. RPSKZ00001040 คุณ โสภณ
7. RPSKZ00001041 คุณ เสาวนีย์
8. RPSKZ00001042 คุณ พิจิตรา

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/

** SCG Express
1. 1202-0462-7185 คุณ อัมพันธ์
2. 1202-0462-7196 คุณ ภรณ์กนก
3. 1202-0462-7200 คุณ ไท้
4. 1202-0462-7211 คุณ ธันยันท์
5. 1202-0462-7222 คุณ สิทธิพล
6. 1202-0462-7255 คุณ ฐกร

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : https://www.scgexpress.co.th/tracking

--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-582795