หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 22/10/2561

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 22/10/2561

** Kerry Express
1. RPSKZ00001021 คุณ ศิรกาญจน์
2. RPSKZ00001022 คุณ นฤมล
3. RPSKZ00001023 คุณ นิคม
4. RPSKZ00001024 คุณ นพรัตน์
5. RPSKZ00001025 คุณ โสภิดา
6. RPSKZ00001026 คุณ ณัชณนนท์
7. RPSKZ00001027 คุณ ต้อม
8. RPSKZ00001028 คุณ อธิชา
9. RPSKZ00001029 คุณ ถนอมศักดิ์
10. RPSKZ00001030 คุณ พรรณพิลัย
11. RPSKZ00001031 คุณ ศิรินันท์
12. RPSKZ00001032 คุณ วิมล
13. RPSKZ00001033 คุณ สุทธิลักษณ์
14. RPSKZ00001034 คุณ ปิยะมาศ

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/

** SCG Express
1. 1202-0494-3084 คุณ เหลาทอง
2. 1202-0494-3062 คุณ Misisy
3. 1202-0494-3051 คุณ นราภรณ์
4. 1202-0494-3040 คุณ ขวัญจิรา
5. 1202-0494-3073 คุณ ลีนมน
6. 1202-0494-3036 คุณ ณิชกานต์

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : https://www.scgexpress.co.th/tracking

--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-582795