หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 8/8/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 8/8/2559

** ไปรษณีย์ไทย
1. คุณ อติรัตน์ RJ734363604TH
2. คุณ สมพงษ์ EQ121006664TH
3. คุณ อรวรรณ EQ121006678TH

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

** Kerry Express
1. คุณ ปาลิดา SMHK000005447
2. คุณ จินตนา SMHK000005448
3. คุณ วิรางคณา SMHK000005449
4. คุณ สิริกาญจน์ SMHK000005450

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/
--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952