หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 5/8/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 5/8/2559

** ไปรษณีย์ไทย
1. คุณ อภิวัฒน์ EP477397519TH
2. คุณ ปิยะพร EP477397522TH
3. คุณ ลัดดาวัลย์ RJ353616755TH

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

** Kerry Express
1. คุณ ปนัดดา SMHK000005245
2. คุณ จิฟ SMHK000005243
3. คุณ สัตยา SMHK000005244
4. คุณ อรพรรณ SMHK000005246

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/
--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952