หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 11/7/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 11/7/2559

** ไปรษณีย์ไทย
1. คุณ นุชนารถ RJ353621676TH

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

** Kerry Express
1. คุณ ชวนพิศ SMHK000002275
2. คุณ ยุวดี SMHK000002276

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/
--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952