หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 8/7/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 8/7/2559

** ไปรษณีย์ไทย
1. คุณ อิสรีย์ EP475875715TH
2. คุณ อติรันต์ RJ734430326TH

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

** Kerry Express
1. คุณ วิยดา SMHK000002126
2. คุณ ภานุมาศ SMHK000002127
3. คุณ กิตติพงศ์ SMHK000002128

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/
--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952