หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 5/7/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 5/7/2559

** ไปรษณีย์ไทย
1. คุณ กรรณิการ์ RJ73442308TH

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

** Kerry Express
1. คุณ ทวีรักษ์ SMHK000001835

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/
--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952