หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 16/2/2560

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 16/2/2560

** Kerry Express
1. SMHK000042632 คุณ ธัญญารัตน์
2. SMHK000042634 คุณ วรรณวิศา
3. SMHK000042636 คุณ นฤดี
4. SMHK000042638 คุณ มารีญา
5. SMHK000042639 ร้าน สุรินทร์การกีฬา
6. SMHK000042640 คุณ บุษกร

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/

** ไปรษณีย์ไทย
1. RL155913491TH คุณ ปาริชาติ
2. RL155913505TH คุณ กรรณิการ์
3. RL155913514TH คุณ เพชรรัตน์

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952