หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 19/12/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 19/12/2559

** Kerry Express
1. SMHK000029925 คุณ เกศมณี
2. SMHK000029927 คุณ นาถระพี
3. SMHK000029928 คุณ วีรดา
4. SMHK000029929 คุณ ธัญภัสสร
5. SMHK000029931 คุณ ทับสะ
6. SMHK000029932 คุณ ศิรดา
7. SMHK000029935 คุณ ไอศกา
8. SMHK000029936 คุณ ศีลิน
9. SMHK000029937 คุณ พิชญา
10. SMHK000029938 คุณ พิมพ์นิภา
11. SMHK000029940 คุณ จันทร์จิรา
12. SMHK000029942 คุณ สมิตรา
13. SMHK000029943 คุณ รัชนู
14. SMHK000029944 คุณ สาวิตรี
15. SMHK000029945 คุณ สุภาวดี
16. SMHK000029946 คุณ ก้องพจน์
17. SMHK000029947 คุณ เสาว์ลักษณ์
18. SMHK000029951 คุณ เก๋เก๋
19. SMHK000029952 คุณ เก๋เก๋

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/

** ไปรษณีย์ไทย
1. RJ112647846TH คุณ กุลยา
2. RJ112647850TH คุณ อารยา
3. EQ001829403TH คุณ กันทรวิชัย

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952