หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 14/12/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 14/12/2559

** Kerry Express
1. SMHK000028817 คุณ ทิฐินันท์
2. SMHK000028819 คุณ สุภาวดี
3. SMHK000028820 คุณ มนชยา
4. SMHK000028822 คุณ อาทิตยา
5. SMHK000028824 คุณ สรินนา
6. SMHK000028825 คุณ ดวงกมล
7. SMHK000028827 คุณ โชติกา
8. SMHK000028829 ร้าน ยางทอง
9. SMHK000028830 คุณ อมรรัตน์
10. SMHK000028831 คุณ เจษฎา
11. SMHK000028832 คุณ ช่อผกา
12. SMHK000028834 คุณ วิชุดา
13. SMHK000028835 คุณ ส้ม
14. SMHK000028836 คุณ วิรัลพัชร
15. SMHK000028838 คุณ สุกัญญา
16. SMHK000028839 คุณ ภานุมาศ

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/

** ไปรษณีย์ไทย
1. EQ001758429TH คุณ จิตตรา
2. EQ001758432TH คุณ ธรรมวิทย์
3. EQ001758446TH คุณ ศรีมาลา
4. RJ727442536TH คุณ ศิริพร

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952