หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 13/12/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 13/12/2559

** Kerry Express
1. SMHK000028401 คุณ สมลาภ
2. SMHK000028403 คุณ ปาภาวดี
3. SMHK000028404 คุณ อภิรดี
4. SMHK000028405 คุณ อรอนงค์
5. SMHK000028407 คุณ สกุณา
6. SMHK000028408 คุณ ปาริวัฒน์
7. SMHK000028409 ร้านสุรินทร์การกีฬา
8. SMHK000028410 คุณ ธารวิมล
9. SMHK000028411 คุณ ชนิษฎา
10. SMHK000028412 คุณ ภิชฎาภา

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/

** ไปรษณีย์ไทย
1. RJ112645434TH คุณ ปรียาภรณ์
2. RJ112645448TH คุณ สุจิตรา

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952