หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 7/12/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 7/12/2559

** Kerry Express
1. SMHK000027310 คุณ ก้องพจน์
2. SMHK000027311 คุณ สุกัญญา
3. SMHK000027312 คุณ อภิรัตน์
4. SMHK000027314 คุณ กัลยา
5. SMHK000027316 คุณ มิว
6. SMHK000027317 คุณ นนทวัจน์
7. SMHK000027320 คุณ สรวงนพัฐ
8. SMHK000026883 คุณ รอยพิมพ์

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/

** ไปรษณีย์ไทย
1. EP899972743TH คุณ อรอุมา
2. RJ353483820TH คุณ กนกวรรณ

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952