หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 14/11/2559

หมายเลขจัดส่งพัสดุประจำวันที่ 13/11/2559

** Kerry Express
1. คุณ ณภัทร SMHK000022763
2. คุณ อุไรพร SMHK000022765
3. คุณ พัชรา SMHK000022767
4. คุณ ร้านละลานตา SMHK000022769
5. คุณ อรอนงค์ SMHK000022770
6. คุณ วรรณวิสา SMHK000022773
7. คุณ วรรษมน SMHK000022775
8. คุณ จิตติญา SMHK000022777
9. คุณ ชานน SMHK000022778
10. คุณ สรวงนพัฐ SMHK000022780
11. คุณ ณิชาลฏา SMHK000022781

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://th.ke.rnd.kerrylogistics.com/shipmenttracking/

** ไปรษณีย์ไทย
1. คุณ รุ่งโรจน์ RJ353504391TH
2. คุณ สิทธิ RJ353504405TH

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ที่ : http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
--------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
inbox : http://m.me/packingposts
โทร : 094-5827952